FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बालबालिका समावेसी सिक्षा संजाल गठन कार्यविधि

८०/८१ 08/27/2023 - 16:01 PDF icon bal balika smawesi sikaha sanjal gathan karybihi_0.pdf

अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि २०७५

७५/७६ 02/01/2019 - 12:29 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि २०७५.pdf

अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा ब्यबस्थापन,२०७५

७५/७६ 02/01/2019 - 12:28 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा ब्यबस्थापन,२०७५.pdf

अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका ( व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ )

७५/७६ 02/01/2019 - 12:28 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका ( व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ).pdf

अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका ( गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५)

७५/७६ 02/01/2019 - 12:27 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका ( गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५).pdf

अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

७५/७६ 02/01/2019 - 12:26 PDF icon करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँ कार्यपालिकाको बैठक स‌चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

७५/७६ 02/01/2019 - 12:25 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँ कार्यपालिकाको बैठक स‌चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमण निर्देशिका २०७४

७५/७६ 02/01/2019 - 12:24 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमण निर्देशिका २०७४.pdf

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँपालिका ( गाउँ कार्यपालिका ( कार्यसम्पादन ) नियमवाली , २०७४

७५/७६ 02/01/2019 - 12:24 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँपालिका ( गाउँ कार्यपालिका ( कार्यसम्पादन ) नियमवाली , २०७४.pdf

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँ कार्यपालिका बाट पारित गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमवाली,२०७४

७५/७६ 02/01/2019 - 12:21 PDF icon (कार्य विभाजन) नियमवाली,२०७४.pdf

Pages