FAQs Complain Problems

News Update

वडा नं. ३ हरिहरपुर

Ward Contact Number: 
9814798182

वडागत क्रमचारीहरु

                     

 वडा सचिव                कार्यालय सहयोगी              

युगेस्वोर भिन्द्वर         उमाकान्त चौधरी  

९८१४७९८१८२ 

 

  दिल कुमारी चौधरी

९८२४७३६२३७