FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना !!! सूचना !!! सूचना (बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आवश्यक सुचना प्रकाशित मिति:२०७६/११/२२)

७६/७७ 03/06/2020 - 11:04 PDF icon bolpatra swkriti suchna.pdf

सूचना !!! सूचना !!! सूचना ( बोलपत्र आह्वानको सूचना )

७६/७७ 01/29/2020 - 13:19 PDF icon BOLPATRA SIX.pdf

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका( शिलबन्दी दरभाउ संशोधन सम्बन्धी सूचना )

७६/७७ 01/02/2020 - 15:58 PDF icon silbandi darbhau sansodhan sambandhi.pdf

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका (बोलपत्र आह्वान रद्द गरिएको सम्बन्धमा)

७६/७७ 01/02/2020 - 11:42 PDF icon rad.pdf

सूचना !!! सूचना !!! सूचना ( बोलपत्र आह्वानको सूचना )

७६/७७ 12/30/2019 - 15:37 PDF icon suchana ahawan.pdf

सूचना

७५/७६ 06/07/2019 - 05:27 PDF icon New Doc.pdf

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना।

७४/७५ 05/09/2018 - 20:52 PDF icon bolpatra radd ko suchna.pdf

जीप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र सम्बन्धमा ।

७४/७५ 04/26/2018 - 18:11 PDF icon jeep aasay patra.pdf

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र सम्बन्धमा ।

७४/७५ 04/26/2018 - 17:52

विद्युतीकरणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७४/७५ 04/12/2018 - 11:35 PDF icon Bidhyut Tender - Page 1.pdf

Pages