FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना सूचना सूचना ( सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा )

७८/७९ 12/27/2021 - 14:20 PDF icon suchna suchna.pdf

सुचिकृत तथा प्रसताब अह्वानको सूचना (७८/७९)

७८/७९ 11/15/2021 - 11:23

साना सिचाई स्यालोतुवेलको लागी सूचना (७८/७९)

७८/७९ 11/15/2021 - 11:20

उन्नत गहुँ विउ खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान को सूचना (७८/७९)

७८/७९ 11/14/2021 - 13:55 PDF icon gehu biyukharid sambandhi.pdf

सूचना !!! सूचना !!! सूचना (बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आवश्यक सुचना प्रकाशित मिति:२०७६/११/२२)

७६/७७ 03/06/2020 - 11:04 PDF icon bolpatra swkriti suchna.pdf

सूचना !!! सूचना !!! सूचना ( बोलपत्र आह्वानको सूचना )

७६/७७ 01/29/2020 - 13:19 PDF icon BOLPATRA SIX.pdf

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका( शिलबन्दी दरभाउ संशोधन सम्बन्धी सूचना )

७६/७७ 01/02/2020 - 15:58 PDF icon silbandi darbhau sansodhan sambandhi.pdf

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका (बोलपत्र आह्वान रद्द गरिएको सम्बन्धमा)

७६/७७ 01/02/2020 - 11:42 PDF icon rad.pdf

सूचना !!! सूचना !!! सूचना ( बोलपत्र आह्वानको सूचना )

७६/७७ 12/30/2019 - 15:37 PDF icon suchana ahawan.pdf

सूचना

७५/७६ 06/07/2019 - 05:27 PDF icon New Doc.pdf

Pages