FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका२०८० ८०/८१ 09/22/2023 - 14:34 PDF icon Gaau karyapalikako karya sanchalan nirdeshika.pdf
अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका बिनियोजन विधयेक । ७५/७६ 10/07/2018 - 13:49 PDF icon binyojan ain.pdf
अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 10/07/2018 - 13:41 PDF icon arthik ain 79.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/04/2018 - 21:58 PDF icon अ कृ शिक्षा नियमावली - final.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँ कार्यपालिकाबाट अनुमाेदन गरिएका विभिन्न कानुनहरु ७४/७५ 11/14/2017 - 11:27 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना), PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना), PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना), PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना), PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४, PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४