जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री धिरेन्द्र कुमार यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाँउ कार्यपालिका कार्यालय dhirucares@gmail.com 9825717554
श्री रमेश कुमार चौधरी इन्जिनियर योजना साखा ९८१५७८२६६९
पवित्र नारायण यादव सव इन्जिनियर योजना साखा yadavpabitra@gmail.com 9804774724
राम बाबु यादव खरिदार जिन्शी साखा ९८१५५४५६००
सन्तोष काफ्ले खरिदार प्रसाशन साखा ९८०४७५९३६७
देव कुमार ठाकुर अमिन नक्सा साखा devkumarthakur8888@gmail.com ९८०७०८१७६१ ,९८१४७१२५११
इश्वर जोशी सवारी चालक ९८२३२८२२०६
श्री जगेशवोर पर्साद खड्गा छैठो अधिकृत स्वास्थ jageshwarkhadga@gmail.com ९८४२८८९८४३,९८२५७२६२४२
श्री हरि नारायण साह छैठो अधिकृत रा. प. अन. प्रथम (प्र) सहायाक पाचों जनस्वास्थ्य ९८१५७१२८९७
श्री प्रमोद कुमार पाल छैठो अधिकृत आयुर्वेद साखा ९८४९१९०३४८ , ९८२६७००६७८
श्री अग्नि देव चौधरी प्रा . स. (कृषि) ९८४२९८७६२२
श्रीमती चन्द्ररेखा कुमारी चौधरी ना. प्रा .स.(कृषि) कृषि ९८४२८५१४७०
श्री उपनन्दन राउत ना. प्रा . स्वा. प्रा (भेटनेरी) पशु साखा ९८१५७१५००५
श्री सुष्मा कार्की ना. प्रा .स. कृषि sushmakarki286@gmail.com ९८१६३६७६२८
श्री दुर्गानन्द कुमार चौधरी रा. स्व. से.(कृषि) ९८१४७३९६४९
विनोद कुमार यादव रा. स्व. से.(sub engineer ) योजना साखा
जवाहर प्रसाद यादव का .स कार्यालय सहयोगी ९८१७७५६७५६
बसन्त कुमार चौधरी ब्याक हु लोडेर ९८०४४०२७६९
इन्दु कुमारी चौधरी सा.प ९८१४७२५८८२
कमला सुवेदी समाजिक परिचालन
श्री स्वेता कुमारी दास सुचना अधिकारी / सुचना प्राविधिक अधिकृत I.T अधिकृत kumaridassweta@gmail.com, ito.agnisairkrishnasabranmun@gmail.com ९८१५७३०३२७
बिनिता साह महिला बिकास महिला विकाश साखा ९८२३२४०१८३
इन्दु कुमारी चौधरी सा.प MSNP ९८१४७२५८८२
रंजित कुमार चौधरी कार्यालय सहायक योजना साखा ९८६२८०६९५२
श्री रोहीत कुमार देव सह लेखपाल लेखा साखा Merohit56@gmail.com 9807705851
रविन्द्रनाथ चौधरी फिल्ड सहायक पंजीकरण साखा
सुमन कुमारी चौधरी अपरेटर योजना साखा sumanchy837@gmail.com 9807712658
प्रविण कुमार यादव हे.अ जन स्वास्थ्य
कमल प्रसाद चौधरी हे.अ
राजेश कुमार यादव हे.अ जन स्वास्थ्य ९८१४७५६६९२९
संजय कुमार लेखि MIS अपरेटर पंजीकरण साखा
श्री रामबाबु यादाव खरिदार पंजीकरण 9815545600
श्री जनक दहाल का .स कार्यालय सहयोगी ९८५९४६८२८
श्री गोपाल खंग का .स कार्यालय सहयोगी 9827780943