जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री धिरेन्द्र कुमार यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाँउ कार्यपालिका कार्यालय dhirucares@gmail.com ९८०७७४३३५८
श्री खुर्सेद इक्रम इन्जिनियर IkramKhursed@gmail.com, ९८०४७०१२८४
देव कुमार ठाकुर अमिन
इश्वर जोशी सवारी चालक ९८२३२८२२०६
पुर्णिमा कुमारी देव कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु) ९८०४७२८५३३
रोहित कुमार देव लेखापाल 9807705851
श्री जगेशवोर पर्साद खड्गा छैठो अधिकृत स्वास्थ jageshwarkhadga@gmail.com ९८४२८८९८४३,९८२५७२६२४२
श्री हरि नारायण साह छैठो अधिकृत रा. प. अन. प्रथम (प्र) सहायाक पाचों ९८१५७१२८९७
श्री प्रमोद कुमार पाल छैठो अधिकृत ९८४९१९०३४८ , ९८२६७००६७८
श्री अग्नि देव चौधरी प्रा . स. (कृषि) ९८४२९८७६२२
श्री प्रेम कुमार चौधरी प्रा. स. शिक्षा शिक्षा prem6022@gmail.com 9815903777 / 9842798523
श्रीमती चन्द्ररेखा कुमारी चौधरी ना. प्रा .स.(कृषि) कृषि ९८४२८५१४७०
श्री उपनन्दन राउत ना. प्रा . स्वा. प्रा (भेटनेरी) ९८१५७१५००५
श्री सुष्मा कार्की ना. प्रा .स. कृषि sushmakarki286@gmail.com ९८१६३६७६२८
श्री दुर्गानन्द कुमार चौधरी रा. स्व. से.(कृषि) ९८१४७३९६४९
विनोद कुमार यादव रा. स्व. से.(sub engineer )
बसन्त कुमार चौधरी ब्याक हु लोडेर ९८०४४०२७६९
इन्दु कुमारी चौधरी सा.प ९८१४७२५८८२
कमला सुवेदी समाजिक परिचालन
स्वेता कुमारी दास सुचना अधिकारी / सुचना प्राविधिक अधिकृत I.T अधिकृत kumaridassweta@gmail.com, ito.agnisairkrishnasabranmun@gmail.com ९८२५७६८९१३, ९८१५७३०३२७
श्री गोपाल रिजाल ना.सु ९८४९०३७७८३
श्री सचिदानंदपुरी कम्प्युटर अपरेटर रा. प. अन. प्रथम (प्र) सहायाक पाचों sn.puri93@gmail.com 9842840260
श्री भुमिराज ब्लाेन तामाङ्ग खरिदार पंजीकरण blonetamang3@gmail.com ९८१७७२५३८३
श्री जनक दहाल का .स ९८५९४६८२८
श्री गोपाल खंग का .स ९८१९७४७१६८