जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री धिरेन्द्र कुमार यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाँउ कार्यपालिका कार्यालय dhirucares@gmail.com ९८२४७५८३५५
श्री खुर्सेद इक्रम इन्जिनियर IkramKhursed@gmail.com, ९८०४७०१२८४
देव कुमार ठाकुर अमिन
इश्वर जोशी सवारी चालक ९८२३२८२२०६
पुर्णिमा कुमारी देव कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु) ९८०४७२८५३३
स्वेता कुमारी दास सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत I.T अधिकृत kumaridassweta@gmail.com ९८२५७६८९१३, ९८१५७३०३२७
श्री राम नारायण महतो लेखापाल ramnarayan4430@gmail.com ९८१७७२५३८३
श्री जगेशवोर पर्साद खड्गा छैठो अधिकृत स्वास्थ jageshwarkhadga@gmail.com ९८४२८८९८४३,९८२५७२६२४२
श्री हरि नारायण साह छैठो अधिकृत रा. प. अन. प्रथम (प्र) सहायाक पाचों ९८१५७१२८९७
श्री प्रमोद कुमार पाल छैठो अधिकृत ९८४९१९०३४८ , ९८२६७००६७८
श्री अग्नि देव चौधरी प्रा . स. (कृषि) ९८४२९८७६२२
श्री प्रेम कुमार चौधरी प्रा. स. शिक्षा शिक्षा prem6022@gmail.com 9815903777 / 9842798523
श्रीमती चन्द्ररेखा कुमारी चौधरी ना. प्रा .स.(कृषि) कृषि ९८४२८५१४७०
श्री उपनन्दन राउत ना. प्रा . स्वा. प्रा (भेटनेरी) ९८१५७१५००५
श्री सुष्मा कार्की ना. प्रा .स. कृषि sushmakarki286@gmail.com ९८१६३६७६२८
श्री दुर्गानन्द कुमार चौधरी रा. स्व. से.(कृषि) ९८१४७३९६४९
विनोद कुमार यादव रा. स्व. से.(sub engineer )
बसन्त कुमार चौधरी ब्याक हु लोडेर ९८०४४०२७६९
इन्दु कुमारी चौधरी सा.प ९८१४७२५८८२
कमला सुवेदी समाजिक परिचालन
श्री गोपाल रिजाल ना.सु ९८४९०३७७८३
श्री सचिदानंदपुरी कम्प्युटर अपरेटर रा. प. अन. प्रथम (प्र) सहायाक पाचों sn.puri93@gmail.com 9842840260
श्री भुमिराज ब्लाेन तामाङ्ग खरिदार पंजीकरण blonetamang3@gmail.com ९८१७७२५३८३
श्री जनक दहाल का .स ९८५९४६८२८
श्री गोपाल खंग का .स ९८१९७४७१६८