जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

ग्यालरी

Title Body Date Images
अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका केहि फोटोहरु 01/23/2020 - 11:48 , , , , ,
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका सम्मान कार्यक्रम । 08/06/2018 - 14:03
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका सम्मान कार्यक्रम । 08/06/2018 - 14:03
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका सम्मान कार्यक्रम । 08/06/2018 - 12:27
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम । 07/16/2018 - 13:03 , ,
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभा (२०७५) 07/13/2018 - 10:45
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभा (२०७५) 07/12/2018 - 19:52 , , , ,
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका कृषि महोत्सव। 07/04/2018 - 14:46
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका 06/07/2018 - 11:24 , , , , , , , ,
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका कार्यक्रमका केहि फोटो हरु 06/07/2018 - 11:24 , , , , , , , , , , ,

Pages