जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका प्रोफाइल । ७४/७५ 08/07/2018 - 21:48 PDF icon Agnisyar profile Final latest(1).pdf