जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना

७५/७६ 06/07/2019 - 05:27 PDF icon New Doc.pdf

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना।

७४/७५ 05/09/2018 - 20:52 PDF icon bolpatra radd ko suchna.pdf

जीप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र सम्बन्धमा ।

७४/७५ 04/26/2018 - 18:11 PDF icon jeep aasay patra.pdf

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र सम्बन्धमा ।

७४/७५ 04/26/2018 - 17:52

विद्युतीकरणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७४/७५ 04/12/2018 - 11:35 PDF icon Bidhyut Tender - Page 1.pdf

बोलपत्र सूचना सच्याइएको सम्बन्धी ।

७४/७५ 04/03/2018 - 19:36

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

७४/७५ 04/02/2018 - 11:21

हेभी इक्विपमेंट क्याटलग बिधि बाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना।

७४/७५ 03/23/2018 - 23:55

गाड़ी खरीद सम्बन्धी सूचना।

७४/७५ 03/23/2018 - 23:46