जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: asks.gapa@gmail.com
फोन नं: 9804760844

उपाध्यक्ष

ईमेल: meenachaudhary462@gmail.com
फोन नं: 9813392240