जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

यस अ. कृ. गा. पा. वडा न:-५ मा मिति २०७५/७/१५ गते सम्पन्न भएको फाईनल म्याचको समापन समारोहका झलकहरु।

आर्थिक वर्ष: