जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँ कार्यपालिका

Address: 
सप्तरी ,सितापुर
Telephone: 
९८०७७४३३५८
Email: 
asks.gapa@gmail.com
Latitude: 
26.63204
Longitude: 
86.78122