FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नवकान्त शर्मा गाउँ प्रहरी ९८०३४३१३८५
रबिन्द्र कुमार यादव पालो पहरा ९८१८५८५२६४
दिपेन्द्र प्रसाद यादव पालो पहरा ९८०५९३०७४६
छुटहरु मरिक sweeper ९८१७७८१०७१
भोला कुमार यादव रोजगार सहायक ybhola 06 @gmail .com ९८०७७०८७२७
बाशुसक्ति चौधरी सहायक सव इन्जिनियर ९८४२८६७२२८
पुष्पनारायण चौधरी सहायक सव इन्जिनियर ९८६४८८०९९५
कुलानन्द चौधरी सहायक सव इन्जिनियर ९८६२९२०६४३
श्री जनक दहाल का .स कार्यालय सहयोगी ९८५९४६८२८
श्री गोपाल खंग का .स कार्यालय सहयोगी 9827780943

Pages