FAQs Complain Problems

News Update

नागरिकता सिफारिस

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 

१.जन्म दर्ताको प्रतिलिपी

२.बुवा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी

३.फोटो