जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

श्री स्वेता कुमारी दास

ईमेल: 
kumaridassweta@gmail.com, ito.agnisairkrishnasabranmun@gmail.com
फोन: 
९८१५७३०३२७
Section: 
I.T अधिकृत