जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

पर्शुराम चाैधरी

ईमेल: 
asks.gapa@gmail.com
फोन: 
9804760844
Section: 
गाउँपालिका अध्यक्ष